Tuyên truyền Tháng 9/2016

2 - 9 - 1945: Ngày Quốc khánh Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam; 12 - 9 - 1930: Phong trào Xô Viết Nghệ Tĩnh; 23 - 9 - 1945: Ngày Nam Bộ kháng chiến; 27 - 9 - 1940: Khởi nghĩa Bắc Sơn

Mẫu : Bảng Chiết tính phụ cấp sân bãi - TD In
Thứ tư, 10 Tháng 4 2013 10:11


Tin cũ hơn:

 

Tin nóng

Đã có thời khóa biểu mới thực hiện từ 12/9, mời quí thầy cô và các em theo dõi.BGH..

Thực đơn trong tháng

NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20/11

NGƯỜI THẦY ( Karaoke)

/*
*/